Skip to content

Gotrek: Příliš velká cena

Gotrek: Příliš velká cena published on

Dalamar Ir´Loth se tiše proplétal mezi stromy. Krajinu halil soumrak a v dálce bylo vidět záři ohně. Opatrně došel až na místo, kam záře ohně nedosáhla a vyčkával. Na palouku kam vedla cesta z druhé strany, viděl muže ležícího u ohně a opodál jeho zvláštní zvíře, které stálo bez hnutí tiše opodál. Nikdy předtím o takovém tvoru ani neslyšel, mělo jen jedno oko, dva dlouhé rohy a sedlo s opěradlem, které jakoby zapadalo do tvaru jeho hřbetu. Vedle sedla byly zavěšené dvě brašny – po kařdé straně jedna a za opěradlem sedla velký vak.

Neznámý měl vedle sebe položený meč a právě byl zaměstnán balením cigarety. Když Dalamar viděl, že nehrozí žádné nebezpečí, vystoupil z tmy a pozdravil „dobrý večer cizinče“. Nic se nestalo, jen ho neznámý zkoumavě přelétl pohledem a smutně se pousmál.

„Říkal jsem dobrý den“ zkusil to znovu Dalamar.

„Děkuji“ odvětil cizinec „přál bych si aby byl dobrý, zvu tě k ohni“.

Je to blázen pomyslel si Dalamar, nebo se nebojí smrti, neví kdo jsem a přesto není vůbec ostražitý. „Jmenuji se Dalamar“ představil se a usedl poblíž muže. „Mě říkají Jhos`An, nebo spíš říkali“ odvětil muž. a větvičkou si zapálil cigaretu.

„Co zde hledáš Jhos`Ane?“.

„Co hledám?“

„Hledám to co jsem měl a nevěděl o tom, hledám co jsem nevěděl že jsem ztratil, hledám to co vím že nenaleznu a přece doufám“ odvětil muž.

Dalamar se zamyslel nad touto odpovědí, moc velký smysl nedávala. „Nevím co hledáš, ale v tomto lese můžeš nalézt i smrt“.

Jhos`An ihned reagoval “ Vážně smrt“? „A myslíš, že smrt je to nejhorší, co tě může potkat?“.

„No, ještě je tu třeba mučení, nebo nějaké nemoci“.

„Ne, Dalamare… to není to nejhorší co tě může potkat“.

„Nejhorší co tě může potkat je zaplatit příliš mnoho za to co chceš a uvědomit si to až když je pozdě“.

Proboha o čem to blábolí, přemýšlel Dalamar. Je pravda, že jeho první kniha kouzel byla poněkud předražena a zjistil to až poté co se jeho mistr rozesmál když mu jí ukázal. Ale to přece nebylo horší než smrt.

„Jsi zvláštní Jhos`Ane, co pro tebe má takovou cenu, že je pro tebe horší než smrt o to přijít?“

„Až zítra Dalamare… nech mne teď spát“ s těmito slovy muž hodil oharek cigarety do ohně a přikryl se dekou. Dalamar chvíli ještě vyčkával, ale poté ulehl také u ohně a zavřel oči.

Ráno ho probudilo hlasié pobrukování a zápach. Otevřel oči a uviděl Jhos`ANa jak sedí na svém zvířeti, a drží ho za rohy.

„Počkej, co tedy hledáš“ zvolal Dalamar.

 

„Přátelství… nikdy neplať za lásku opravdovým přátelstvím“ odvětil muž.

 

Jeho zvíře zařvalo a vyrazilo kupředu. Zbyl po něm jen zápach ve vzduchu, vyhaslé ohniště a Dalamarova vzpomínka.

Později si vzpomněl ještě na jednu věc, zvíře mělo nad okem štítek s nápisem HARLEY DAVIDSON.